arm/upload/umk
  ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
site/assets/files/1426
  Рассказанная мовсесом хоренаци по просьбе сахака багратуни մՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
download
  Исследование по истории Нагорного Карабаха с 1600 по 1827 годы, которое было издано в Тифлисе под названием «Меликства Хамсы»
  Рафаэл абрамян
arm/upload/umk
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар 2009 Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Методические рекомендации по изучению дисциплины по дисциплине Электроника и схемотехника аналоговых устройств 2 для студентов специальности 5В071900
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  ПӘнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Бағдарламасы Нысан пму ұн с 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Теориялық кустың тақырыптары Кіріспе
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы
  ПӘн бойынша оқыту бағдарлама
  ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»
  Рабочая учебная программа по дисциплине Генетика и селекция растений для студентов специальностей
  Ф со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  ЖҰмыс бағдарламасы 201ж. № хаттама бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  ЖҰмыс оқу бағдарлама
  Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері
  Коллоидты системалар, оларды алу және мицеллалардың құрылысы
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Жұмыс бағдарламасы 5В080100 Агрономия мамандығының Қр мжмбс 08. 359-3006 ж және типтік бағдарламасы роәК секциясының кенесі баспаға ұсынған 2005 ж. 23 желтоқсаның №779 хаттама
  C өсімдіктану
  Программа дисциплины для студентов
  Программа Форма ф со пгу 18. 207
  Студенттерге арналған пму ұс н 18. 2/11 пәннің бағдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  ПӘнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Методические указания по темам курса
  Методические указания по темам курса
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  ПӘнді оқУҒа арналған әН
  Бекітемін: Әзірлеген: «Салалық экономика»
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  Пәннің мақсаты және тапсырмасы Пәннің мақсаттары
  «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы»
  ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Лекция сабақтарына дайындалуға арналған тапсырмалар
  Әдістемелікұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелікұсыныстардың; әдістемелікнұсқаулардыңтитул парағы
  «Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы»
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  БАҒдарламасы павлодар Студенттерге арналған Форма пән бағдарламасын ф со пгу 08. 2/07 бекіту парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 050801- агрономия және Өсімдік шаруашылығы Қр мжмбс №779 23. 12. 2005ж типтік бағдарламасының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылған 20 ж
  Өсімдік шаруашылығы ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) ф со пгу 183/37
  Әдістемелік нұсқаулық
  Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Нұсқаулар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Бағдарламасының (Syllabus) Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Тілдер мен автоматтар теориясы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  Прокурорлық қадағалау ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  Ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
  Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар
  Құрылыс машиналары және жабдықтар пәні бойынша
  ЖҰмыс бағдарламасы бақ тілі мен стилі 050504 «Журналистика»
  Лабораторияда жұмыс iстеудi техника. Қоректендiргiш орталар үшiн жатырлық ерiтiндiлердiң даярлауы. Қоректік орта дайындау
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  ЖҰмыс бағдарламасы публицистің шығармашылық шеберханасы 050504,5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Дәріс сабақтарына арналған тапсырмалар
  Гп факультетінің деканы Ж. Т
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Мен микропроцессорлар пәні бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған оқу бойынша Әдістемелік нұСҚаулар
  Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. К
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пән юойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  1 Сызы›ты› алгебра жЩне аналитикалы› геометрия элементтері Екінші жЩне Їшінші ретті аны›тауыштар Аныктама 1 Екінші ретті аны›тауыш
  Құрастырушы: т.ғ. д, профессор Алдабергенов Қ
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Программа обучения по дисциплине (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасын бекіту беті Нысан пму ұс н 18. 3/34 бекітемін
  Құрастырушы: аға оқытушы Ахмадиева А. Т
  Пәнін оқып игеру үшін әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Құрастырған: профессор, х.ғ. д. Р.Ә
  Агротехнологиялық факультеті Агротехнология кафедрасы топырақтану зертханалық жұмыстарды орындау және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар Павлодар Кереку 2011
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. Т
  Пму ұсн 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар титул парвға
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Рабочая учебная программа по дисциплине Средневековая археология Казахстана для студентов специальности 050208 Археология и этнология
  Жұмыс оқу бағдарламаның титулдық парағы ф со пгу 18. 3/30

  Экскурсии ferrari World Abu Dhabi
arm/upload/umk
  Нұсқаулар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Әдістемелік нұсқау Нысан ф со пгу 18. 2/07
  Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  «Әлемдік діндер тарихы» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Курстың мақсаты
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар 1 Пәннің мақсаты
  Құрастырушы: т т. м.,аға оқытушы Г. М
  Құрастырушы: аға оқытушы Бектасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
  Әдістемелік ұсыныстары мен нүСҚаулаы
Nikitina.files
  Руководством народного художника России академика рао б. Н. Неменского. Тема из раздела: «Живопись». Тема урока: «Изображать можно пятном»
arm/upload/umk
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы ф со пгу 18. 3/30
  Т. К. Бексеитов 2009ж
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
download
  Русская вилла «абамелек» иее владельцы
arm/upload/umk
  «Қазіргі кездегі философиясының өзекті мәселелері»
  Методические рекомендации к изучению дисциплины Русское устное народное творчество для студентов заочной формы обучения
  Методические рекомендации по дисциплине «История мировой литературы: древний период 18 век» для студентов специальности
travel/files/armenia
  Армения география
arm/upload/umk
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Жұмыс бағдарламасы 20 жылдың " " бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, Қр бмжс 08. 273-2006 және 03. 005 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер»
  Пәнді оқыту бағдарламасын тақырып парағы
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бекітемін докторантура және магистратура деканы Ю. А. Леньков
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
  Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
userfiles/file
  Аптечка туриста
arm/upload/umk
  Пән бойынша оқу бағдарламасының (Syllabus)титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  Жұмыс бағдарламасы 2011 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарының және
doc
  Горный тур по Армении. Восхождение на Арагац
arm/upload/umk
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
tools/country-fiches/country-fiches-consultation/eastern-europe-caucasus-and-central-asia/caucasus/armenia/country-fiches-consultation/country_fiche_armenia_first_draft_water_revised_march-1-2011-russian.doc/download/ru/1
  Шаблон странового информационного профиля
arm/upload/umk
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уиверситеті
kats/muzei/1382462798
  1. Источники нецентрализованного водоснабжения «Три ключика»
  Родники, колодцы, скважины в, которые находятся в постоянной шефской работы коллектива, из числа обустроенных 2001- 20013 годах
arm/upload/umk
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
download
  Некрополь армян Абхазии как генеалогический источник
arm/upload/umk
  Пән бойынша білім беру бағдарламасының титулдық беті
2Tonio
  Стоимость полков армии
arm/upload/umk
  «Платон және Аристотель философиясы»
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
olderfiles/2
  Моу дод центр детского (юношеского) научно-технического творчества г. Армавир, Краснодарский край
userful
  Арматура для сип
docs/texts
  Закон республики армения о лекарствах настоящий Закон регулирует обращение лекарств в Республике
sosh
  Армия, молодежь и общество: как мы можем помочь друг другу?
download
  Новые материалы по генеалогии армянской общины Моздока XVIII – начала XIX вв
files/dokumenty
  Пояснительная записка о ситуации в монопрофильном
  Аналитическая записка о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании городской округ Армянск за 2014 года
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары мен 6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Нұсқаулар Форма ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Рабочая учебная программа по дисциплине «История и теория дизайна» для студентов специальности 050421
  ПӘн бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі 1-тақырып: Әдеп ережелері
  5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Құрастырушы: т. ғ. к., доцент Л. М
  Әдістемелік нұсқаулардың
  «Аспап жасау» 050716 мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқып білу үшін Әдістемелік ұсыныстары мен
  ЖҰмыс бағдарламасы аналитикалық химия пәнінен 050716- аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы «Педагогика және психология»
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұСҚАУ
  Қорытынды бақылау материалдары
  Диплом алды практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұСҚау павлодар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқалардың Нысан атақ парағы фсо пгу 18. 3/40
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Оралтаев Е. Р
  Методические указания к изучению курса по дисциплине «Технология металлургического производства 1»
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік ұсыныстар
  ЖҰмыс бағдарламасы химия пәнінен 050718- электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Қорытынды мемлекеттік аттестация жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титульдық парағы
  Мамандыққа кіріспе ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Құрастырушы: аға оқытушы Саденова С. Н
  Программа дисциплины для студентов
  «Материалдар кедергісі» пәнін зерттеу үшін методикалық әдістемелік
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырған: аға оқытушы Сейтжанова Д
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұСҚаулар және ұсыныстар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Зертханалық ЖҰмыстарына әдістемелік нұскаулары
book/unknown/armageddon_otkladivaetsa
  «Эксмо», 2006 Zecharia Sitchin When Time
arm/upload/umk
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  Құрастырушы: аға оқытушы, филология магистрі Ю. О
  Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 04. 019-2008 негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңес отырысында 20 ж
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 201 ж
  1. лабораториялық жұмыс Сүректің басты техникалық зиянкестерін анықтау және пайдалы бунақденелілерді көрсету
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  Құрастырушы: к ф. н., доцент Баткеева Б. Т
  Жұмыс бағдарламасы Қр білім және ғылым министрлігінің 2005 ж. 23 желтоқсандағы №779 бұйрығымен бекітілген 08. 300-2006 мжмбс және Қр білім және ғылым министрлігі 2006 жылғы 22 маусым хаттамасымен бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде
  Құрастырушы: б.ғ. к., доцент Адамжанова Ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 343-2006 Қр мжмббс және Жылумаңызалмасу роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді
  Көкөніс маталарының механикалық беріктілігінің қасиеттеріне температураның және жылулық өңдеу ұзақтығының, рН ортаның әсер етуі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қр мжмбс 3 08. 308-2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, типтік оқу жоспарының негізінді жасалды және С. Торайғыров ат. Пму-дің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді 20
  Қазахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Студентерге арналған Нысан пән бағдарламасы пму ұс н 18. 2/07
  Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждении к рабочей Форма программе дисциплины, со пгу 18. 1/06 разработанной на основании
  Құрастырушы: аға оқытушы Д. Т
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  Н. С. Кафтункина 20 ж
  Т. Я. Эрназаров 200 ж
  Нұсқаулар мен әдістемелердің, ф со пгу 18. 2/05 ұсынымдардың титулдық парағы
  Докторантура және магистратура деканы Ю. А
directory arm  


©www.netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет