Құрастырушы: аға оқытушы, магистр Б. М. Муслимова оқыт., магистр А. СДата02.05.2016
өлшемі214.61 Kb.


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті
«Биотехнология» кафедрасы
5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

«Тағам өнеркәсібіндегі өндірісті ұйымдастыру және сервис»ПӘНІНҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

______ Т. К. Бексеитов

20__ж. «___» _________


Құрастырушы: аға оқытушы, магистр _____________Б. М. Муслимова


оқыт., магистр___________ А. С. Мухамеджанова
Биотехнология кафедрасы

5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

«Тағам өнеркәсібіндегі өндірісті ұйымдастыру және сервис»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ ж. «___»__________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ ж. «____» ________ № ___ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ К. С. Исаева 20__ж. «____» ________

Агротехнологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___»__________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _________ К. К. Сейтханова 20_ж. «_____»___________1. Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы - «Тағам өнеркәсібіндегі өндірісті ұйымдастыру және сервис»
Элективті жинағы пәні

Кредит саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 4 кредит

Курс – 3

Семестр - 6

Жалпы аудиториялық сабақтар – 75 сағат

Лекция - 15 сағат

Практикалық /семинарлық сабақтар - 15 сағат

Зертханалық – 30 сағ

СӨЖ – 105 сағат

Соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 180 сағат
Бақылау нысаны

Емтихан – 6 семестр


Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: «Тағам өндірістерінің санитариясы мен гигиенасы», «Биохимия», «Тағам өнеркісібіндегі калькуляция және есеп».


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау», «Қоғамдық тағам технологиясы», «Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы».


2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Оқытушының аты-жөні – Муслимова Батима Марденовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – аға оқытушы, магистр

«Биотехнология» кафедрасы, А1- 112 аудитория

телефон 673685, вн. 1294.


Оқытушының аты-жөні – Мухамеджанова Акмарал Сагындыковна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – магистр, оқытушы

«Биотехнология» кафедрасы, А1- 112 аудитория

телефон 673685, вн. 1294.3. Пәннің мақсттары мен міндеттері
Пәннің зерзаты - қоғамдық тамақтану орындарындағы сервис пен өндіріс басқарылуы.
Пәннің мақсаты – өндірісті ұйымдастырудың негіздерін, өнддіріс орындарының түрлерін, техникалық бақылау негіздерін, сервировка заттарын және ресми қабылдаулардағы күту ережелерін зерттеу;

Пәннің міндеті –

- өндіріс ұйымдастыру процесінің спецификасын зерттеу

- қоғамдық тамақтану орындары түрлерінің күту процесінің спецификасын зерттеу

- асханалық ыдыстырдың сипаттамалары мен түрлерін зерттеу;

- үстел сервировкасының түрлері

- тұтынушыларды күту қағидаларын қалыптастыру

- күтудің әдістері мен түрлерін зерттеу.


 1. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді оқу нәтижесінде студент :

түсініктемеге ие болу керек:

қазіргі жағадйда өндірістің ұйымдастырылуы; өндіріс ұйымдастыру процесінің спецификасы; қоғамдық тамақтану орындары түрлерінің күту процесінің спецификасы.

білу керек:

күтудің әдістері мен түрлері; асханалық ыдыстырдың сипаттамалары мен түрлері, асханалық ыдыстырды оперативті санаудың әдістері; әр түрлі тағамдарды жіберу әдістері; үстел сервировкасының түрлері; тұтынушыларды күту деңгейлері; инвентар, ыдыс, өнім мен шикізаттың калькуляциясын жасап, есепті жүргізу.

Істей алу керек:

Сауда залдарының сыйымдылығын есептеу; сауда бөлмелерінің түрлері; қоғамдық тамақтану орындарындағы құрал жабдықтың өнімділіг мен инвентардің қажетті көлемін анықтау; ыдыстың, инвентардің және шикізаттың қажетті көлемін есептеу.

тәжірибелік дағдыны қалыптастыру:

бакеттерді күту; әр түрлі категориядағы және түрлі маманданған қоғамдақ тамақтану орындарындағы күтудің ұйымдастырылуы;

құзырлы болу керек:

арнайы әдебиеттер мен арнайы техникалық анықтау құжаттарын қолдану, арнаулы өндірістерде есеп пен калькуляция жүргізу;


5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ түрлеріне бөлінуі

п/п

Тақырып атауы

Сабақ түрлеріне байланысты сағат саны

СӨЖ

дәріс

практ.

(семин)

зертх., студ., инд.

барлығы


Соның ішінде.

СӨЖМ

1

2

3

4

5

6

7

1

Кіріспе


1

-

-

-

-

2

Қоғамдық тамақтану орындары мен олардың жабдықталуы

3

2

-

8

3

3

Асханалар мен буфеттердегі тұтынушыларды күту


2

1

4

8

3

4

Мейрамхананың сауда және қосалқы бөлмелері мен олардың жабдықталуы


2

1

4

8

2

1

2

3

4

5

6

7

5

Асхана матасы, ыдыстары, құралдыры

2

1

4

8

2

6

Тұтынушылырды күтуге дайындық

2

1

4

8

2

7

Мәзірді құрастыру негіздері

2

1

4

8

2

8

Мейрамхана залындағы тұтынушылыарды күту

2

1

2

8

2

9

Тіс басар, тағам мен шырындардың жіберілуі

2

1

2

7

2

10

Үстелге алкогольді сусындардың берілуі

2

1

2

7

2

11

Сомелье – мейрамханадағы жаңа мамандық

2

1

-

7

2

12

Этикет ережелері мен күту тәртіптері

2

1

-

7

2

13

Тамақтанудың ұйымдастыруының арнайы түрлері

2

1

-

7

2

14

Банкеттерді өткізу

2

1

2

7

2

15

Шетел қонақтарын күту

2

1

2

7

2
Барлығы:180 (4 кредит)

30

15

30

105

306. Дәріс сабақтарының мазмұны.
Тақырып 1. Кіріспе .

Жоспар.


 1. Курстың тапсырмалары мен мақсаты

 2. Қоғамдық тамақтану орындарының сипаттамалары

 3. Қоғамдық тамақтану орындарының негізгі типтері

 4. Қоғамдық тамақтану орындарының негізгі класстары

 5. Мейрамхананы басқару құрылымы

Әдебиет : Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 2. Қоғамдық тамақтану орындары мен олардың жабдықталуы

 1. Қоғмдық тамақтану орындарындағы технологиялық процесстер сипаттамасы.

 2. Дайындау цехтері.

 3. Мамандарылған цехтар

 4. Асханалық ыдыстардың түрлері

 5. Қойма шаруашылығы

 6. Асханалық ыдыстың жуылуы

Әдебиет : Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 3. Асханалар мен буфеттердегі тұтынушыларды күту

 1. Асханадағы өзін күту түрлері

 2. Тарату линияларының жабдықталуы

 3. Сауда залының жабдықталуы

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 4. Мейрамхананың сауда және қосалқы бөлмелері мен олардың жабдықталуы

 1. Сауда бөлмелерінің түрлері

 2. Интерьер. Залдардың жабдықталуы

 3. Буфеттер. Мейрамханадағы бар

 4. Сервизная. Асханалық ыдыстың жуылуы

 5. Бақылаушы – кассалық машиналар.

 6. Маталар мен үтіктеу бөлмелері

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 5. Асхана матасы, ыдыстары, құралдыры.

 1. Асхана ыдыстары

 2. Асхана құралдыры

 3. Асхана маталары

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 6. Тұтынушылырды күтуге дайындық

 1. Даяршыға қойылатын талаптар

 2. Күтуші қызметкерлерінің киімдері

 3. Залдардағы жиһаздың орналастырылуы

 4. Асханалық ыдыстар, маталар, құралдарды дайындау

 5. Үстел сервировкасы

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 7. Мәзір құру негіздері

 1. Мәзір құру мақсаттары мен бағыттары

 2. Мәзір түрлері

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 8. Мейрамхана залындағы тұтынушыларды күту

 1. Тұтынушыларды күтіп алу мен оларды үстелдерге орналастыру

 2. Заказды алу. Заказды орындау

 3. Тағамды берудің негізгі түрлері

 4. Қолданылған ыдыстар мен құралдарды ауыстыру

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 9. Тіске басар, тағам мен шырындардың жіберілуі

 1. Буфеттік өнім алу

 2. Суық тіс басарлар, ыстық тағамдар, шырындарды үстелге қою.

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 10. Үстелге алкогольді сусындардың берілуі

 1. Шарапты үстелге қояр алдындағы дайындық

 2. Шарап пен тағамдардың сәйкес болуы

 3. Алкоголді сусындардың бөлінуі

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 11. Сомелье – мейрамханадағы жаңа мамандық

 1. Сомельенің міндеттері

 2. Сомельенің күнделікті қолданып жүрген шарабының сипаттамасы

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 12. Этикет ережелері мен күту тәртіптері

 1. Күту мәдениеттердің көрсеткіштері

 2. Этикет ережелері

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 13. Тамақтанудың ұйымдастыруының арнайы түрлері.

 1. «Шведского үстел» негізінде күту

 2. Қонақ үй бөлмелеріндегі күту

 3. Съездер, жиналыстарды күту

 4. Мерекелі кештерді күту.

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.
Тақырып 14. Банкеттерді күту

 1. Тойларды күту тәртібі

 2. Офицанттар қатысындағы толық күту.

 3. Банкеттің жартылай күтілуі

 4. Үйлену тойларын күтудің ерекшеліктері

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.

Тақырып 15.шетел саяхатшылардың күту ерекшеліктері

 1. Саяхатшылар түрлері

 2. Бір топ саяхатшыларды мейрамханаларда күту

Әдебиет: Богушева В. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 253 б.

7. Практикалық сабақтарды мазмұны мен олардың сағаттық көлемі.


п/п

Тақырып атауы

Мазмұны


Бақылау түрлері

Тапсыру уақыты

Сағат тар саны

1

2

3


4

5

6

1

Тақырып 2 Қоғамдық тамақтану орындары мен олардың жабдықталуы

Өндіріс орындарының категорияларға бөлінуі

Сұрау

1,2

2

2

Тақырып 4 Мейрамхананың сауда және қосалқы бөлмелерінің жабдықталуы.

Тұтынушылырды күту түрлері. Мейрамхананың сауда және қосалқы бөлмелерінің жабдықталуы.

Сұрау

3,4

2

3

Тақырып 5. Үстел ыдыстыры, құралдыры мен маталары

Асхана ыдыстарының классификациясы. Асхана ыдыстарының дұрыс ұйымдастырылуы.

Сұрау

5,6

2

4

Тақырып 6 Тұтынушыларды күтуге дайындық

Сауда орындарын тұтынушылар келер алдында дайындау. Үстел сервировкасының тәсілдерін меңгеру. Салфеткалардды бүктеу түрлері.

Сұрау

7,8

2

5

Тақырып 7

Мәзірді құру негіздеріМәзірдің әртүрлігін зерттеу;

Сұрау

9,10

2

6

Тақырып 8

Мейрамханада тұтынушыларды күтуОфицанттың жұмысы. Қонақтардан есеп алу. Кассалық документтерді жасау.

Сұрау

11,12

2

7

Тақырып 14

Банкеттерді өткізуТағам мен шырындардың берілуі. Әрбір тағамға сай құралдарды таңдау. Келісілген мәзір бойынша үстелдің сервировкасы.

Сұрау

13,14,15

3

Барлығы

15


8 . Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар.
1 Өндірістің ұйымдастырылуы. Жұмыс орындарын ұйымдастыру. Өндіріс құрылымы мен оның сипаттамалары. Оптималды еңбек жағдайларын жасаудағы негізіг талаптар. [3, 3-14 бет]

2 Еңбектің ұйымдастырудың негіздері. Қоғамдық тамақтану орындағы жұмыскерлер санын анықтау. Тағамдардың кезекті берілуі. Буфетті өнімнің, алкогольсіз сусындардың алынуы мен жіберілуі. Тағамдарға шараптың таңдалуы. [3, 121-166 бет]

3 Асхана ыдыстырының жуу және сервиздау жұмысыынң ұйымдастырылуы. Асханалық маталар. Асханадық құралдар мен ыдыстырдың түрлері мен сипаттамалары. Кажет құралдардың, ыдыстарлың, маталардың көлемін анықтау. [3, 39-61бет]

4 Арнайы күтудің түрлері. Экспресс - зал. Экспресс – үстел. Швед үстелі. Ұшақтағы адамдарды күту ерекшеліктері. [3, 283-317 бет]

5 Бардың жұмысын ұйымдастыру. Классификация. Шарап барындағы жұмыстың ұйымдастырылуы. Коктейлдерді дайындау. [3, 318-402 бет]

9. Курстық жұмыстардың ұсынылған тақырыптары.

қарастырылмаған10. СӨЖМ кеңестерінің кестесі (СӨЖМ СӨЖ-ден 25% құрайды)
Барлық сұрақтар бойынша кеңес семестірдің СӨЖМ кестесі бойынша жүзеге асырылады.
11. Студенттердің білімдерін тексеру кестесі
Дәрістер мен тәжірибелік сабақтарға қатысу (семинар, зертханалық, жеке, студиялық) 0-100 баллмен бағаланады.
Пән бойынша тапсырмаларды орындау кестесі
Жұмыстың түрлері

Тақырыбы, мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру күні

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат3 апта4-апта

2

Реферат2 апта
7 апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8 апта

4

Реферат2 апта
9 апта

5

Реферат2 апта
11 апта

6

Курстық жұмыс

Тақырыптарға сәйкес
8 апта
14 апта

7

Межелік бақылау

Модуль 3,4коллоквиум

15 апта

12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді игеру барлық курсты қамтитін тест түріндегі емтиханмен аяқталады. Емтиханның міндетті шарты бағдарламаның барлық тапсырмаларын орындау болып табылады.

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберілу рейтингі барлық орындаған тапсырмалардың (дәріске қатысу, үй жұмысы, СӨЖ тапсырмалары және т.б., межелік бақылау) орташа мәнінен есептеледі.

Қорытынды бақылауға оқу жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындаған, курстық жұмысты жақсы тапсырған, жіберілу рейтингті жинап алған (50 баллдан кем емес) студент жіберіледі.

Әр пән бойынша студенттің жетістігі қорытынды бағамен есептеледі (Қ), ол ЖР және ҚБ (емтихан, дифференцирленген сынақ және курстық жұмыс/жоба) құралады:

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Курстық жұмыстар комиссия алдында қорғалады. Білімге байланысты баға қойылады.

Қорытынды баға тек студенттің дұрыс бағалары (жіберу рейтингі, қорытынды бақылау) болған жағдайда есептеледі. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеген жағдайда, «қанағатсыз» деген бағаға сәйкес. Аралық аттестация немесе емтихан қорытындылары тапсырған күні немесе келесі күнінде белгілі болады.

Межелік бақылау кезінде 0 до 100% бағаланады.

Межелік бақылау бағасы ағымды баға мен қорытынды бағадан құралады.

Студенттің оқу жетістіктері және білім, икемділігі, дағдысы келесі кестемен бғаланады:
Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық эквивалент

Пайыздық мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағатсыз


13. Оқытушының талаптары, саясаты
Аудиториялық сабақтарға студенттар міндетті түрде қатысу керек. Келмеген жағдайда сабақтарды өтеу деканаттың үкімі бойынша жүзеге асырылады. Келмеген күндер екіден жоғары болмау тиіс. Сабаққа екі рет кешігіп келу келмеген жағдайға тең болады. Басқа топтардың студенттеріне, бөтен адамдарға сабаққа қатысуға болмайды.

Жұмыстарды, тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсырған жөн. Тапсырмаларды тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан бастамас бұрын 3 күн алдында тапсыруға болады.Әр тапсырма бойынша тақырыптарды қайталаған жөн. Материалдарды игеру тест және жазбаша жұмыспен тексеріледі. Студенттердан тест алу алдын ала айтылмай өткізіле береді.


14. Ұсынылатын әдебиет
Негізгі

 1. Радченко Л.А., Обслуживание на предприятиях общественного питания. - Р-Д.: Феникс, 2001ж.

 2. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания – М.: «Экономика», 2002. -153 б.

 3. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. - Ростов – на – Дону: «Феникс», 2008. – 253 б.

 4. Аносова М.М., Кучер Л.С., Лифанова Р.Ф. Организация производства на предприятиях ОП - М.: «Экономика», 2003 -110 б.

Дополнительная

 1. Беляев М.И.. Организация производства на предприятиях общественного питания М.: «Экономика», 2005-121 б.

 2. Захаренко М.Н., Кучер Л.С. Обслуживание на предприятиях общественного питания - М.: «Экономика», 2006 -112 б.

 3. Усов В.И. Обслуживание в ресторане. М.: «Экономика», 2000 -112 б.

 4. Аносова М. М., Бобарыкина Т.П., Кучер Л. С, Лифанова Р. Ф. Организация производства и управление предприятиями общественного питания. — М.: Экономика, 2008. - 264 б.

 5. Юдов Н.Г., Костов Н.Н., Попов Л.Д. Обслуживание на предприятиях общественного питания. - М.: Высшая школа, 2007 ж.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©www.netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет